Telefonia Alternatywna
TEL-CONNECT

Kontakt:
tel. 0 (48) 74 661 58 35
fax. 0 (48) 74 662 24 14
Konsultant 0 508 05 90 91
email: tel-connect@tel-connect.pl

Adres siedziby:
ul. Uczniowska 21
58-306 Wałbrzych
Teren Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

kliknij aby powiększyć


NIP: 886-27-07-865
Regon: 891485792
KRS: 000168063 Wpis do Rejestru prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabryczna we Wrocławiu, IX wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Konto: 05 1060 0076 0000 3200 0092 1630 BPH PBK SA O/Wałbrzych

Telefonia Alternatywna Tel Connect
Tel. 0 (48) 74 661 58 35 Fax: 0 (48) 74 662 24 14 Konsultant: 0 508 05 90 90, 0 508 05 90 91
Copyright @ tel-connect.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: corsario.pl     hosting: lepiej.pl